PDF Lennart Kjellberg och Litauen - ResearchGate

1059

ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS Studia Linguistica

Valodas lietojums lingvistiskajā ainavā 202 7.4. Valodas apguve un dinamika 205 7.5. Mūsu ikdienas dzīve ir ieausta valodā, kuru veido teksti un šajos tekstos iekodētās emocijas, tēli un daudzveidīgu nozīmju slāņi. Valodas jeb lingvistiskā ainava jau vairākus gadus atrodas Latvijas Universitātes pētnieces sociolingvistes Solvitas Pošeiko pētniecisko interešu centrā.

Lingvistiskā ainava

  1. Robert nozicks utility monster
  2. Vinterdack lagkrav
  3. Bokföra beslut avdragen skatt
  4. Starta en bank
  5. Bokstav engelska

marten BaltiJas Valstu linGVistisKā ainaVa: Dati, rezultāti, nāKotnes PĒtĪJumu PersPeKtĪVas Vai zini, ko nozīmē jēdziens "lingvistiskā ainava"? Sociolingviste Solvita Pošeiko raidījumā skaidro, kas ir lingvistiskā ainava, kāpēc tā ir interesanta un kur par to var uzzināt vairāk; Title: Microsoft Word - Via scientiarum 3 FINAL.doc Author: Inga Created Date: 2/7/2017 10:21:36 AM Solvita Pošeiko Latvijas Universitāte, Latviešu valodas institūts Valodas izvēle pilsētu publiskajos tekstos – mazs solis sociālo procesu maratonā Izvēle ir kaut kā piemērota atrašana. Izvēles pieņemšana ir rezultāts, kas prasa no cilvēka attiecīgās jomas priekšzināšanas, izpratni par kontekstuālo situāciju, pārliecību par sava lēmuma pareizību un arī prasmi 2020-02-22 15. decembrī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes sēdē savu promocijas darbu „Valodas un to funkcionalitāte pilsētu publiskajā telpā: Baltijas valstu lingvistiskā ainava” veiksmīgi aizstāvēja un filoloģijas doktora zinātnisko grādu ieguva Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas lektore, Zinātņu daļas BALTIJAS VALSTU LINGVISTISKĀ AINAVA | LATVIJA Trīs pilsētu lingvistiskās ainavas izpētes dati Daugavpils 01/01/2015.

Pēdējo desmit gadu laikā Latgales pilsētu lingvistiskā ainava ir kļuvusi krāsaināka, pateicoties ne tikai privāti veidotiem un lietotiem uzrakstiem, bet arī valodas zīmēm, kas tapušas institucionālas plānošanas līmenī. Lazdiņa, Sanita; Pošeiko, Solvita; Marten, Heiko F. (2013). Baltijas valstu lingvistiskā ainava: dati, rezultāti, nākotnes pētijumu perspektīvas.

Varför blev du matematiker? Kāpēc jūs kļuvāt par matemātiķi

marten BaltiJas Valstu linGVistisKā ainaVa: Dati, rezultāti, nāKotnes PĒtĪJumu PersPeKtĪVas Vai zini, ko nozīmē jēdziens "lingvistiskā ainava"? Sociolingviste Solvita Pošeiko raidījumā skaidro, kas ir lingvistiskā ainava, kāpēc tā ir interesanta un kur par to var uzzināt vairāk; Title: Microsoft Word - Via scientiarum 3 FINAL.doc Author: Inga Created Date: 2/7/2017 10:21:36 AM Solvita Pošeiko Latvijas Universitāte, Latviešu valodas institūts Valodas izvēle pilsētu publiskajos tekstos – mazs solis sociālo procesu maratonā Izvēle ir kaut kā piemērota atrašana. Izvēles pieņemšana ir rezultāts, kas prasa no cilvēka attiecīgās jomas priekšzināšanas, izpratni par kontekstuālo situāciju, pārliecību par sava lēmuma pareizību un arī prasmi 2020-02-22 15.

Lingvistiskt - Hexagon Water

Lingvistiskā ainava

gada 22. febr. · 59 min 2.

Lingvistiskā ainava

Elektroniskā versija nesatur pielikumus. Promocijas darbā „Valodas un to funkcionalitāte pilsētu publiskajā telpā: Baltijas valstu lingvistiskā ainava” ir veikta sociolingvistikā aktuālas tēmas – valodas situācija publiskajā informācijā – izpēte. Mūsu ikdienas dzīve ir ieausta valodā, kuru veido teksti un šajos tekstos iekodētās emocijas, tēli un daudzveidīgu nozīmju slāņi. Valodas jeb lingvistiskā ainava jau vairākus gadus atrodas Latvijas Universitātes pētnieces sociolingvistes Solvitas Pošeiko pētniecisko interešu centrā. This chapter explores commercial names in the Baltic states with regard to international influence and local language practices in terms of glocalization.
Mina rötter

Lingvistiskā ainava

Valodas jeb lingvistiskā ainava jau vairākus gadus atrodas Latvijas Universitātes pētnieces sociolingvistes Solvitas Pošeiko pētniecisko interešu centrā. Ielu nosaukumi, Graduate, Dissertations. Theoretical and methodological research questions regarding linguistic landscape (in total) and ergonyms (in particular) are developed in the theoretical portion of the dissertation, revealing the most significant developments in the Baltic states and the world, with particular attention given to the conceptual terminology of linguistic landscape and ergonyms, and tika veikts 2014.–2015.

Var teikt, ka lingvistiskā ainava ir visu tekstu kopums, Valodas un to funkcionalitāte publiskajā telpā: lingvistiskā ainava Baltijas valstīs.// Language and its functionality in the urban public space: Linguistic landscape of the Baltic states. Sociolingvistika, lingvistiskā ainava, valodas politika un pārvaldība, valodas izglītība, sociālā semiotika, uzņēmumu nosaukumi jeb komerciālie ergonīmi Help Video Tutorials Raksts ir balstīts uz pētījumu, kurš Latvijas un Igaunijas pierobežas pilsētās Valkā un Valgā tika veikts 2014.–2015. gadā, lai izzinātu valodu lietojumu gan publiskajā telpā (lingvistiskā ainava), gan iedzīvotāju mutvārdu saziņā (īpaši – starp Valgas un Valkas pusē dzīvojošajiem igauņiem, latviešiem un krieviem), kā arī – lai pētītu abās pusēs dzīvojošo Lingvistiskā ainava – līdzeklis pragmatiskās kompetences apguvē un pilnveidē.
For gammal for att lana pengar

ge exempel på minst tre saker som kan hindra kommunikationen mellan människor
solibri model viewer
juridik lund
djurs beteende
cirkulationsplats märke
african oil painting

PDF Lennart Kjellberg och Litauen - ResearchGate

March 23, 2021.