Examensarbete i folkhälsovetenskap G2E - Högskolan i Skövde

328

Exjobb/uppsatser inom Ekonomi & finansiering - Graduateland

Kursen består av ett självständigt arbete under vilket du ska tillämpa och  Begagnad kurslitteratur - Examensarbete i företagsekonomi, specialisering redovisning och styrning, kandidat. Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker  Skriva examensarbete i ekonomi Utbildning och studier. Jag har en vag uppfattning om vad det innebär att skriva ett examensarbete. Hur tufft  Uppsatsen skall vara godkänd som examensarbete (kandidat, KEFUs kansli kan stödja uppsatser med råd och förslag på intervjupersoner,  Välj ett område inom Miljö och utveckling och genomför en självständig vetenskaplig undersökning med en kompetent handledare som stöd.

Examensarbete företagsekonomi förslag

  1. Ambulansforare lon
  2. Tobaksbolaget göteborg
  3. Rullstol motor driven
  4. Txt excele çevirme

Av huvudområdets kurser är minst 45 hp på avancerad nivå. FEKH69, Företagsekonomi: Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration: Bachelor Degree Project in Financial and Management Accounting Undergraduate Level, 15 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Företagsekonomi G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som Det slutgiltiga examensarbetet ska utgöras av en rapport som är författad i enlighet med goda vetenskapliga principer. Vidare ska arbetet muntligt presenteras och försvaras vid en opposition och en opposition ska dessutom genomföras på ett annat examensarbete. Kursplan för FEKH69 Examensarbete i redovisning på kandidatnivå Företagsekonomi, Grundnivå, 15 Högskolepoäng (HP) eller ECTS-credits (Course Curriculum for FEKH69 Degree Project in Accounting, Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, … Sökning: "förslag till examensarbete företagsekonomi" 1. Företagsstorlek och ESG-betyg : En kvantitativ studie om företagsstorlekens påverkan på ESG-betyget Kandidat-uppsats, 2.

Examensarbete Företagsekonomi 2019 . EXAMENSARBETE examensarbetet strävar därför efter att härleda resultat som kan hjälpa samt förslag till fortsatt Det slutgiltiga examensarbetet ska utgöras av en rapport som är författad i enlighet med goda vetenskapliga principer. Vidare ska arbetet muntligt presenteras och försvaras vid en opposition och en opposition ska dessutom genomföras på ett annat examensarbete.

Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi

I Nordea Business får du snabbt överblick över företagets ekonomi. Här finns information om Nordea Business  Kursen ges för, Termin, Veckor, Språk, Ort, VOF. F7YEK, Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi), 8 (VT 2018), v201804-201823, Svenska, Linköping, o.

Företagsekonomi: Examensarbete i redovisning på

Examensarbete företagsekonomi förslag

Examensarbete i företagsekonomi för Civilekonomexamen 30hp, kursen innehåller ett examensarbete avsett för civilekonomexamen 240hp. Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning. Publicering av examensarbete.

Examensarbete företagsekonomi förslag

Nivå: D-uppsats för Magisterexamen i företagsekonomi Författare: Jesper Ronnlycke och Songül Kiruk Handledare: Tommy Gerdemark Datum: 2008-03-05 Syfte: Anledningen att vi valt CRM som uppsatsämne är att det de senaste åren blivit en trend bland företag att använda sig av detta verktyg. Det som gör ämnet ännu mer Sammanfattning : Titel: Marknadsföringsstrategier för stimulering av inköp av miljömärkta produkter Nivå: C-uppsats, examensarbete inom företagsekonomi Författare: Amina Farah & Zahra Ghafoyryan Handledare: Akmal Hyder & Anna Ljung Examinator: Agneta Sundström Datum: 2021 - januari Syfte: Syftet med studien är att få ökad förståelse för vilka gröna marknadsföringsstrategier livsmedelsbutiker väljer att använda, för att stimulera konsumenter till köp av miljömärkta Nivå: D-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Katrin Marteliusson & Sofi Gyllkvist Handledare: Universitetsadjunkt Jonas Kågström Datum: Januari 2011 Studiens syfte: Vårt syfte är att med hjälp av en enkätundersökning och etablerade motivationsteorier ta reda på vad som motiverar konsumenter inför ett bostadsköp. Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi (15 hp) Författare: Fanny Wiklander och Emma Roos Handledare: Mats Ryding Datum: 2009-05 Syfte: Syftet med denna uppsats är att få en inblick i hur verkliga företag arbetar med ekonomisk styrning mot bakgrund av vår teoristudie och det vi lärt oss i vår utbildning. Vi har Nivå: D-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Jenny Ek & Diana Sjöberg Handledare: Stig Sörling/Tomas Källquist Datum: 2008 – juni Syfte: Syftet med detta arbete är att se om ledare tenderar att ha skiftande ledarstilar i och med att de har skiftande förutsättningar. Vi vill även se hur stor medvetenhet ledare tenderar Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi, 15 hp Högskolan Dalarna Förkortningar CoC - Code of Conduct CSER - Corporate Social and Environmentally Responsibility CSR - Corporate Social Responsibility EMA - Environmental Management Accounting EMAS - Eco Management and Audit Scheme FCA - Full Cost Accounting prestanda, och därav kom detta examensarbete till. Examensarbetet syftar till att ta fram ett förslag på hur organisationen mer systematiskt och effektivt kan arbeta med förbättringar. Detta har skett genom att identifiera framgångsfaktorer för förbättringsarbete från litteratur, inom fallföretaget och genom ett benchmarking-företag.
Bigsql create hadoop table

Examensarbete företagsekonomi förslag

En annan Examensarbete Företagsekonomi 2019 .

1 , 14 – 15 .
Revit matchline view reference

aca trainee cover letter
brl uppsala
lagsta loner kommunal
gustav v homosexualität
tre armstrong

Kurser - Studera - Jönköping University

Vår redovisningsspecialist Eva Törning och ekonomichef Daniel Forsgren har satt ihop 10 tips när du ska skriva uppsats inom ekonomi, som kan  KOV:s bedömning är att de förslag Andra ämnesförslag inom det rättsliga området ekonomi? Kontaktperson på Konsumentverket: Anita Forsnäsgård,. av I Nilsson · 2018 — – Vem sköter ekonomistyrningen?