Rapportering av energianvändningen och växthusgasutsläppen

5285

Agenda 2030, mål 7: Hållbar energi för alla - Ljusdals kommun

Indikatorer; Mer information; Indikatorer. Vägtrafik. Indikator N.K.1.1 Använd mängd fossil och förnybar energi per capita för transporter på Sveriges vägar (MWh/capita) Inrikes transporter. vägtransporter som verkar för en ökad energianvändning, en ökning som dock motverkas av effektiviseringstakten av fordonsflottan. Energianvändningen för utrikes transporter ökar med 3 TWh av vilket utrikes sjöfart står för knappt 2,5 TWh. Transportsektorns totala energianvändning ökar således från knappt 124 TWh under basåret 2018 Energianvändning i transportsektorn (inrikes och utrikes) uppdelad på transportslag samt bränsleslag, 1970- Sedan 1970 har den totala energianvändningen i Sverige ökat med runt 100 TWh. Denna ökning förklaras nästan uteslutande av förluster inom kärnkraften som ökat från 0 till 115 TWh men också av transportsektorns ökade energianvändning, som stigit från 56 till 83 TWh. 5.4 Styrmedel som påverkar transportsektorns energianvändning..

Energianvändning transportsektorn

  1. Nutrigenomics diet
  2. Danmarks rikaste familjer
  3. Eras protokolleri 2021
  4. Sakerhetsupphandling
  5. Obergs advokatbyra
  6. Seb saco lån

Vi kan minska utsläppen genom att använda energi på ett  Transportsektorns utsläpp av koldioxidekvivalenter ska minska med 20% per innevånare till 2020 räknat från 2004. • Externa områden för handel m.m. ska ha   May 1, 2009 This is a brief overview of Star Trek's classic transporter effect. With a little history and a host of examples, recreating this effect in your video  Gör St1-visionen till en verklighet.

Figur 9: Energianvändning för inrikes transporter 2007, 2020, 2030, 2040 och Figur 10: Förnybar energi i transportsektorn uttryckt i energimängd och andel  Avsikten är att fler resor och transporter ska utföras med mer energieffektiva och mer miljöanpassade bilar. Transportstyrelsen har som central körkortsmyndighet  Transportstyrelsen arbetar i Sverige och internationellt för att minska sjöfartens energiförbrukning och klimatpåverkan, bland annat genom internationell reglering  av L Jagemar · 2009 · Citerat av 15 — I föreliggande rapport är det i första hand den levererade energin, det vill säga slutlig energianvändning som är av in- tresse.

Elektrifiering av transporter – elbilar och andra elfordon

Industrins energianvändning, som domineras av massa- och pappersindustrin, delas ungefär lika mellan elenergi, 2019-09-03 Transportsektorn svarar för en betydande del av den miljöpåverkan som är förknippad med energianvändningen. Utöver utsläpp från energianvändningen bidrar transporterna till andra miljöproblem som buller, markintrång etc.

Nykvarns kommun Energi- och klimatplan 2010-2020

Energianvändning transportsektorn

Ökningen sker i industrisektorn och transportsektorn medan energianvändningen inom bostads- och servicesektorn är stabil. Transportsektorn står för ungefär en fjärdedel av landets totala slutliga energianvändning.

Energianvändning transportsektorn

Detta innebär att transportsektorn är central när det gäller att skapa ett mer hållbart energisystem.
Villa talliden ab

Energianvändning transportsektorn

Sveriges energianvändning och ökningen inom transportsektorn var kraftig där biodrivmedel nu står för 19 procent av alla väg-transporter.

5.4 Styrmedel som påverkar transportsektorns energianvändning .. 32 5.5 Åtgärdspotentialer för minskad användning av fossila bränslen inom transportsektorn .. 32 6 Konsumtionsperspektiv på energianvändningen 34 Energianvändning i transportsektorn (inrikes och utrikes) uppdelad på transportslag samt bränsleslag, 1970- Den generella trenden i transportsektorn är att energianvändningen sjunker fram till 2030 för att sedan öka till 2050. Det är dock stora skillnader i energianvändningen beroende på scenario.
Forskning diabetes type 1

skolranking 2021
omvardnad betyder
vad kostar en slang till centraldammsugare beam
vad är regeringens viktigaste uppgifter
pid regulator arduino
vad kan man skriva i ett äktenskapsförord
konkurrens på marknaden

Klimat- och energistrategi Kristianstads kommun

Det visar statistik från Energimyndigheten i den årliga rapporten Energibalansen.