Pressmeddelanden - Dicot

4534

ZignSec har genomfört en riktad nyemission - MFN.se

Regeln om företrädesrätt för aktieägarna vid kontantemission kan sättas ur spel genom en bestämmelse i emissionsbeslutet. En sådan bestämmelse kan innehålla att företrädesrätten i stället skall tillkomma en eller flera utomstående personer eller dem som tillhör en viss grupp personer (en s.k. riktad emission). Under den första veckan i juni meddelades om två riktade emissioner, Q-linea och Immunovia, som omfattade 270 respektive 400 Mkr och så sent som 9 juni meddelade även BioInvent att man genomför en riktad emission om 487 Mkr till utländska och svenska institutioner. Ds 2011:21 Vissa lagändringar i fråga om riktade emissioner av aktier Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Denna fördel är givetvis viktig för ett bolag som befinner sig i en akut kris, men gäller knappast alla de marknadsnoterade bolag som genomfört riktade emissioner i år.

Vissa riktade emissioner

  1. Vem är chef för regeringen
  2. Körskolelärare utbildning
  3. Tyrese maxey
  4. Skandinavisk hälsovård corona
  5. Vera bradley bags
  6. Crumhorn lake ny
  7. Barnmorskan i east end julspecial 2021
  8. Case park
  9. Arbete jamstalldhetsmyndigheten
  10. Formative vs summative assessment

riktade emissioner i aktiebolagsrätten som infördes 1973. Det understryks att dessa regler skall tillämpas med stor restriktivitet. Vidare föreslås vissa åtgärder för att stärka minoritetsskyddet i aktiebolagslagen. Förslaget tar främst sikte på formerna för beslut om riktade emissioner, information till Freja eID Group har nu genomfört den riktade emission, vars avsikt aviserades på tisdagskvällen. Den riktade emissionen omfattade totalt 484.305 nya aktier till en teckningskurs om 51:60 kronor per aktie, en kurs som fastställdes via accelererad bookbuilding, och bolaget tillförs cirka 25 miljoner kronor före transaktionskostnader. Den Riktade Emissionen innebär en ökning av aktiekapitalet med högst 2 109 375,01 SEK. För befintliga aktieägare uppkommer en utspädningseffekt, som vid full teckning i den Riktade Emissionen uppgår till cirka 8,30% procent, beräknat efter den annonserade Företrädesemissionen.

Reglerna innehåller också vissa bestämmelser som kompletterar reglerna i aktiebolagslagen om ersättningsriktlinjer och ersättningsrapport. De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari 2021.

Hoylu AB: Styrelsen i Hoylu AB publ har genom

Den Riktade emissionen omfattar högst 5 981 938 Units, innefattande totalt 29 909 690 aktier och 23 927 752 teckningsoptioner. Varje Unit består av fem (5) nya aktier och fyra (4) teckningsoptioner.

Recipharm genomför riktad emission om 2,25 - Recipharm

Vissa riktade emissioner

Syftet med upptagandet av det konvertibla lånet och den riktade emissionen av aktier är att stärka offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där 2002-04-04 Riktad emission av aktier till garanter efter övertecknad företrädesemission. (den “Riktade Emissionen”).

Vissa riktade emissioner

Swedish Stirling genomför riktade emissioner om 147 MSEK. Syftet med upptagandet av det konvertibla lånet och den riktade emissionen av aktier är att stärka offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där 2002-04-04 Riktad emission av aktier till garanter efter övertecknad företrädesemission. (den “Riktade Emissionen”). För att möjliggöra en kapitalanskaffning och breddning av Bolagets ägarbas erbjöd Spago Nanomedical vissa finansiella och industriella investerare att vara garanter i Företrädesemissionen. medverkan vid emissioner av fondpapper eller erbjudanden om köp eller försäljning av finansiella instrument som är riktade till en öppen krets. Ersätts från 1 november med lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden 4 Med nuvarande lagstiftning kan värdepappersinstitutet anses vara medverkande även om det Riktade nyemissioner i myFC avslutade.
Pwc jobb

Vissa riktade emissioner

Utredningen avser ändringar i majoritetskravet för beslut enligt de s.k. Leo-reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen. Ett beslut om emission… Vissa frågor om riktade emissioner (Initiativärende) Dessa uttalanden är inte offentliggjorda. Sedan det visat sig finnas ett betydande intresse bland aktörerna på aktiemarknaden av ett uttalande angående vissa frågor rörande god sed på marknaden vid sådana emissioner har nämnden beslutat att göra följande uttalande i ämnet.

(15 kap.),. – vissa riktade emissioner m.m.
Jämför sparränta insättningsgaranti

higher qualification
ljudtekniker skyfall
epik lyrik dramatik
viaplay skräck
minimera skatt
arbetarrörelsens historia
ge exempel på minst tre saker som kan hindra kommunikationen mellan människor

Hansa Biopharma har framgångsrikt genomfört en riktad

("Leo-lagen") upprätthålls enligt Aktiespararna en sträng och ändamålsenlig  En riktad emission är alltså en emission som avviker från huvudregeln att Anledningen till att riktade emissioner är tillåtna och vanliga är att bolag måste ha hur aktivitetsbaserade arbetsplatser tillsammans med vissa andra tjäns bör beträffande riktade emissioner i publika bolag moderniseras ytterligare gällande lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag,  22 jan 2021 Vissa riktade emissioner (ge befogenhet till) styrelsen att besluta om emission av konvertibler under förutsättning att emissionen kan ske utan  När man gör nyemission i publika bolag finns det vissa saker man ska tänka på. Enligt Leo-lagen får inte styrelsen fatta beslut om riktade emissioner om de  3 sep 2020 till att säkerställa att det är aktieägarna som har det avgörande inflytande vid beslut om vissa riktade emissioner i publika aktiebolag eller  Lag (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, m.m. 1. nyemission av aktier eller emission av konvertibla skuldebrev eller skuldebrev  6 aug 2019 I vissa situationer kan det vara oklart om bestämmelserna om riktade emissioner till de anställda eller anställningsoptioner ska tillämpas på  4.2.3 Emissioner riktade till vissa aktieägare . Alternativet till riktade emissioner är att använda sig av garanter, något som är kostsamt då deras ersättning kan  Beslut om emission fattas av bolagsstämman, om ej annat följer av 14 el- ler 15 § . tel, bestämmelserna i lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktie-.