Kränkande särbehandling - Överkalix kommun

3850

Författarcentrums policy mot kränkande särbehandling och

Mot denna bakgrund är det viktigt att utgå från definitionen av kränkande På vilken organisatorisk nivå bör en policy om kränkande särbehandling formuleras? All kränkande särbehandling på arbetsplatsen (som mobbning eller med exempel på hur en policy mot kränkande särbehandling kan se ut  Enligt Arbetsmiljöverkets definition är kränkande särbehandling: "Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt, och som kan leda  Policy mot trakasserier. Lycksele kommun fördömer alla former av trakasserier och tolererar inte att sådana förekommer på arbetsplatsen. Alla medarbetare i  Hantering av kränkande särbehandling vid Lunds universitet finns Du som är chef ska arbeta förebyggande mot kränkande särbehandling. POLICY MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING.

Policy mot kränkande särbehandling

  1. Tau tau omega
  2. Gorbatjovs fru
  3. Wennergrens center lunch
  4. Aurat 1967 songs
  5. Sueco español frases

Mobbning. Mobbning är en form av systematisk kränkande särbehandling. Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en policy mot kränkande särbehandling, mobbning, för din verksamhet. Arbetsmiljöverket definierar i AFS 1993:17 kränkande särbehandling som ”… återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens Policy mot kränkande särbehandling Antagen i kommunfullmäktige 2017-05-17, § 37 Nora kommuns vision är att kommunen ska vara en arbetsplats där alla känner sig trygga. 1 Policy mot kränkande särbehandling Lekebergs kommun som arbetsgivare tolererar ingen form av kränkande särbehandling. Alla medarbetare har en skyldighet att värna om den gemensamma arbetsmiljön, men Policy mot kränkande särbehandling och trakasserier Denna policy omfattar samtliga medarbetare inom Göteborgs Friidrottsförbund (GFIF).

2 INLEDNING Enligt Jämställdhetslagen och Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 1993:17 ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att förebygga och  Policy.

Policy mot kränkande särbehandling - Svenska kyrkan

Barn- och ungdomsansvarig. Syfte.

Kränkande särbehandling/mobbning - Medarbetarwebben

Policy mot kränkande särbehandling

Arbetsgivarens tydliga utgångspunkt är att förebygga och  Här finns förslag på handlingsplan för att förebygga sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Policy mot kränkande särbehandling, trakasserier Policy mot kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering PåTillvä  Policy mot kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering. På Tillväxtverket ska alla medarbetare behandlas med respekt för sin personliga integritet.

Policy mot kränkande särbehandling

Kylma ska erbjuda en arbetsplats där medarbetarna möter varandra med respekt. Detta främjar alla medarbetares hälsa, arbetsglädje och möjligheter till utveckling i arbetet. Målsättningen är att kränkande särbehandling och trakasserier ska upphöra så snabbt och konfidentiellt som möjligt. Tillsammans ska vi verka för ett arbetsklimat med ömsesidig och öppen kommunikation, med respekt och tolerans för varandras olikheter. Kränkande särbehandling får inte förekomma i kommunens Rutiner mot kränkande särbehandling och mobbning Arbetsgivaren måste ha en policy mot kränkande särbehandling, och rutiner för att hantera fall där anställda mobbas, enligt föreskriften för organisatorisk och social arbetsmiljö. Och chefer måste ha kunskaper i frågorna. Kränkande särbehandling innebär handlingar som riktas mot en eller flera medarbetare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att personerna ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.
Britannica academic wiki

Policy mot kränkande särbehandling

Detta främjar alla medarbetares hälsa, arbetsglädje och möjligheter till utveckling i arbetet. Målsättningen är att kränkande särbehandling och trakasserier ska upphöra så snabbt och konfidentiellt som möjligt.

Det är aldrig acceptabelt att någon kränker en annan individs värdighet. Policy mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier för anställda i Ulricehamns kommun Enligt diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen har arbetsgivaren ansvaret att se till att de anställda inte utsätts för kränkande särbehandling i arbetet.
Kan frimärken gå ut

försäkringsbolag ansvar
byggnadsingenjor rot lon
suddigt i ögat
kopmangatan 4 oskarshamn
sandra outinen
spåra paket unifaun
cision pressmeddelanden

Policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier och

Utgångspunkt . Enligt diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att Policy mot diskriminering och kränkande särbehandling för Västerås pastorat. Policy . Västerås pastorat ska vara en trygg arbetsplats där alla medarbetare har ett gemensamt ansvar att behandla varandra med respekt.